Home / Viktigt att kommunicera på företaget

 

Att man måste kommunicera med varandra för att få utbyta information är ingen nyhet, men trots det är det många företag som är bristande i sin interna kommunikation. Därför är det ytterst viktigt att kontinuerligt arbeta med att förbättra kommunikationen inom företaget.

4392659-connected-peopleTidigare har vi skrivit om hur företag kan konferera sig till framgång, och det är precis vad man kan göra med kommunikation. För grunden till att en arbetsplats ska ha gemenskap och trivsel bland de anställda vilar nämligen på att kommunikationen är god, både kollegor emellan och mellan anställd och företagsledning. Ett på exempel när just kommunikation är som viktigast är när företaget står inför ändringar i organisationen och de anställda ska informeras om vad som är på gång. Vanligtvis är det här som kommunikationen brister då många företag helt enkelt struntar i att meddela sina anställda och istället genomför sina ändringar utan förvarning – oavsett om det handlar om en ombyggnad av fikarummet eller att företaget är på väg att bli uppköpt. De anställda blir oftast endast meddelade att något har hänt och inte meddelade om att något ska ske. Och det är precis det som är tecken på dålig intern kommunikation och är startskottet på en dålig arbetsmiljö som på sikt kommer leda till att företaget kan komma att gå med förlust. Exempelvis är det många anställda som inte har förtroende för sin arbetsgivare, inte känner sig lojala eller helt enkelt säger upp sig just på grund av brister i kommunikationen mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Lyckas med kommunikationen

I Värmlands Folkblad skriver man att lyckad kommunikation är att fortsätta att kommunicera information även när det inte finns något att informera om. Så på arbetsplatsen uttrycks detta bäst genom regelbundna veckomöten i alla olika arbetslag som finns på arbetsplatsen samt större gemensamma möten med hela företaget. Och ett tips är att i stora koncerner där alla inte får plats i ett mötesrum att alltid ha årliga konferenser där ledningen informerar sina anställda om vad som händer och sker i företagets utveckling.