Home / Viktigt att bokföringen blir rätt

 

Något som är extremt viktigt när en har ett företag är att bokföra. Detta kan vara mer eller mindre tungt, och en redovisningsbyrå samt ett system med olika pärmar för alla papper är ett krav.

BokföringI Svenska Dagbladet kan vi läsa om en finurlig uppfinning av det svenska företaget Arkimera, nämligen en bokföringsrobot. Alla som har ett eget företag vet att bokföringen är en procedur som är aningen tung vad gäller mängden papper. Det är pärmar hit och dit. Med hjälp av en sorts robot vill nu två killar ändra på detta. Produkten de säljer riktar sig dessutom till just redovisningsbyråer, för att dessa ska kunna lägga än mindre tid på löpande bokföring och kontant sortering av nödvändiga dokument. Idén till uppfinningen föddes efter att killarna hade kört mängder av papper mellan just revisionsfirmor och byggnader för arkivering, de tänkte att detta skulle kunna effektiviseras och hanteras digitalt i stället för analogt. Nu söker de kapital för att kunna etablera sig på den svenska marknaden, sedan kommer de satsa vidare på den globala.

Ha koll på alla papper och verifikationer

Roboten till trots behövs det alltid pärmar och foldrar när man har ett kontor och ett eget företag, för allt vad gäller anställningsavtal till policys och andra interna dokument. Här hittar du förmodligen just det du behöver i pärmväg: http://kontorsshop.se/kontorsmaterial/parmar-och-parmregister.

Men vad gäller enligt lag när det kommer till bokföring och företag? Enligt Skatteverkets hemsida är detta att ta hänsyn till:

  • Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är alltid bokföringsskyldiga
  • Fysisk person som har enskild näringsverksamhet är bokföringsskyldig
  • Bokföring har du framför allt för dig själv för att kunna följa upp verksamheten och styra den mot de mål du ställt upp
  • Varje händelse av ekonomisk art, dvs. det som påverkar ekonomin i företaget ska bokföras
  • Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig

Bokföringsbrott är vidare ett allvarligt brott enligt svensk lag, som i värsta fall kan leda till fängelse. Inte bara kan man få fängelse, man brukar även dömas till näringsförbud om man fastnar så med skägget i brevlådan. Det gäller alltså att inte komma efter med några papper och inte slarva med att betala moms et cetera.