Home / Vikten av att satsa på marknadsföringen

 
Det finns många olika former av marknadsföring. Alla former innebär inte stora ekonomiska satsningar i dyra kanaler, vilket ofta är bilden man får när man pratar om marknadsföring. Marknadsföring är lika mycket att skapa ett gott rykte om sig som de ord som sprids från mun-till-mun oavsett om kunderna är nöjda eller missnöjda.

Hur produkterna visas

Oavsett om man säljer varor eller tjänster är den så kallade förpackningen och utseendet viktigt.
Det kan handla om:

  • Hur ens hemsida ser ut och hur man handlar online
  • Utseendet på själva produkten
  • Materialval och färg och form
  • Funktionerna och nyttan

Hur ens hemsida ser ut och hur pass enkelt och smidigt det är att handla online direkt på företagets hemsida blir allt viktigare. Tekniskt handlar det om att ha en bra e-handelsplattform som Magento, som gör det enkelt att både sälja och köpa. Magento är idag en av de största plattformarna för e-handel i världen. Utöver vilka system och plattformar man väljer att använda sig av gäller det också att följa logiska mönster kring var varukorgen är placerad och hur man sedan genomför sitt köp. Krångliga inte till det. Det lönar sig att följa mönster som kunden känner igen sedan tidigare.

Precis som företagets hemsida och webbshop bör vara snygg behöver också det man säljer tilltala kunden. För vissa målgrupper, kommer funktionerna alltid framför design medan andra vill ha snygga produkter som man gärna visar upp för vänner. Det gäller att veta inte bara exakt hur ens bransch och marknad fungerar utan också hur målgruppen tänker och resonerar.

Från frö till ökad försäljning

Vägen från en idé, som befinner sig i sitt tidigaste stadium, till en färdig och lyckad marknadsföringsplan är lång men kan bli lönsam för de företag som vet hur man ska gå tillväga. En av de första stegen handlar om hur man ska få fram de idéer som bär på ett innehåll som är värda att utveckla. Vägen för att lyckas handlar om allt från den rätta inställningen hos medarbetare och chefer till att man ska ha en väl fungerande kommunikation inom företag.  Fler steg och nödvändiga villkor kring hur man ska lyckas hela vägen med sina innovationer, kan man läsa mer om i artikeln här.