Home / Vägen till en trivsam arbetsplats

 

Att kommunikation är A och O både i arbetslivet och i det privata skulle nog de flesta hålla mer om. Hur människor löser konflikter eller meningsskiljaktigheter i privatlivet är självklart upp till var och en. I arbetslivet är det dock viktigt att man kan kommunicera och lösa konflikter på ett professionellt sätt utan att gå över några gränser, ta till personangrepp etcetera. Som chef är det oftast en ständig kamp att få alla medarbetare att trivas och funka ihop med varandra. Alla människor kan självklart inte alltid gå ihop eller ha samma åsikter och när man arbetar tätt ihop blir detta ofta ett påtagligt problem.

Som tur är finns det massvis med smarta knep och lösningar för att få en bättre och mer trivsam arbetsplats. Att ha bra verktyg som till exempel Upsales webbaserat CRM system, bra projektledningsprogram, verktyg för hantering av fakturor och så vidare hjälper väldigt mycket när det gäller rutinerna på företaget.

Tydliga rutiner som sköts likadant av alla anställda gör att risken för konflikter uppstår. När osämjan blir ett faktum kan man dessutom ta in en arbetscoach till hela teamet eller till varje individ. Man kan satsa på team-buildning, omorganisera, flytta om de anställdas arbetsplatser och så vidare. Att ta in extern hjälp är dock ett mycket bra och väl fungerande sätt att få råd och icke objektiva åsikter.

”– Konfliktbehandlingsarbetet behöver reformeras, anser konfliktbehandlaren Nicklas Andén. Bråk på arbetsplatsen kostar – både pengar och lidande – och själva jobbet blir sämre gjort.
Dessutom kan osämja leda till sjukskrivningar, omplaceringar, minskad produktivitet och rent allmänt att många går omkring och mår dåligt. En konflikt kan uppstå på någon sekund och ta månader eller år att lösa. […]
Den norske psykologen Jan Atle Andersen hävdar att svåra konflikter kan lösas på tre dagar. Han skrev en bok om detta som kom ut 2004. Nicklas Andén, som kände Andersen sedan sin tid i Norge, läste den, var med på konfliktbearbetningar med Andersen, och förundrades över att det fungerade.
– Jag tyckte först att det lät som hokus pokus, men det fungerar, säger han. ”