Home / Svenska företag efter i digitalisering

 

Sverige har länge varit långt framme när det kommer till digitalisering men nu halkar de svenska företagen efter. Enligt en undersökning hänger man inte alls med på samma sätt som övriga Europa.

kontor-arbetsplats-dator

Svenska företag tror sig vara väldigt digitala och ligga i digitaliserings framkant, men så är inte fallet, skriver Dagens Industri. De svenska företagsledningarna är nämligen mindre kunniga och engagerade än vad andra företagsledningar är i Europa. Enligt en undersökning har vi i Sverige både infrastruktur och nätverk som gör att vi kan arbeta digitalt men vi har inte de kunskaper som behövs för att utnyttja tekniken på bästa sätt. Några anledningar till att Sverige har hamnat på efterkälken när det gäller digitalisering tros vara att vi inte haft så stort konkurrenstryck här och att vi inte är på det klara när det gäller vem som är ansvarig för de digitala projekten.

Enklare digitalisering

När det kommer till enklare digitalisering på arbetsplatsen är dock Sverige med på banan och de flesta företag har digitala arbetsmetoder. Detta gäller exempelvis telefoni på företagen som för det mesta sker mobilt eller via internet. Har man inte telefoni som känns up to date kan man klicka här för att läsa mer. Även när det kommer till de program som företagen använder sig av på daglig basis finns dessa datoriserade och de flesta jobb sköts nu genom en dator på ett eller annat sätt.

Efter nordiska grannarna

Men när det gäller mer avancerad digitalisering som appar, artificiell intelligens och robotteknik hamnar alltså Sverige efter. Även i Svenska Dagbladet kan man läsa om att både Finland och Norge ligger före oss när det handlar om att proaktivt lära sig nya digitala verktyg och färdigheter. Överhuvudtaget anser dock experter att de nordiska länderna satsat mer på digitalisering när det gäller mötet med kund än när det kommer till att underlätta samarbetet internt.