Home / Kommunicera med kunderna online

 

Tekniken tillsammans med bland annat de populära sociala medierna, har gjort det möjligt att kommunicera med människor från hela världen. Skeptiker menar att mycket av den personliga kontakten, som tog upp en större tid innan dagens tekniska lösningar var tillgängliga, idag går förlorat när man har möjligheten att chatta med sina vänner istället för att möta dem över en kopp kaffe. De som förvarar tekniken menar dock att den där fikan inte alls blev av så ofta som man kanske hade velat, och att man då tappade kontakten helt. Idag när vägarna för kommunikationen är fler, så håller allt fler också kontakten med varandra.  Men hur har Internet och sociala medier då påverkat kommunikationen för företagen.

Internet innebär idag stora möjligheter till att kunna kommunicera snabbt och enkelt med de kunder man har på ett betydligt smidigare sätt mot hur det var förr. Kunderna behöver inte sitta i telefonkö för att få svar på en fråga, de kan skicka ett mail. Nyheter och viktig information som behöver komma ut till kunderna kan spridas på Facebook, Twitter och på den egna webbsidan. Det krävs dock att man också har konton i de sociala medierna men framförallt att man har en fungerande hemsida. För att få den bra redan från början är det en fördel att få hjälp av ett företag som kan. På nätet idag finns duktiga www.inweb.nu som kan hjälpa såväl privatperson som företag med att få snygga och professionella hemsidor.  På så sätt kommer kunderna att kunna kommunicera lättare och företagen kommer att kunna nå sina kunder på ett lättare sätt.  Andra studier tyder på att sociala medier till och med kan göra att det går bättre på jobbet.