Home / Kommunicera i Sociala medier

 

Att sociala medier är hett just nu är svårt att missa. Det flesta företag har i dagsläget någon sorts aktivitet i sociala medier men många har bara startat upp några konton utan att riktigt veta vad de ska vara bra för eller att ha en utarbetad strategi för dem.

Det finns flera positiva effekter med en stabil och genomtänkt aktivitet i sociala medier. Och de går att använda på olika sätt beroende på vad ditt företag behöver just nu. I en undersökning som Google har gjort märks det en skillnad på hur sociala nätverk används beroende på företagets storlek och verkningsområde.

Drygt två tredjedelar av deltagarna i undersökningen ansåg att de företag som anammar sociala medier kommer att växa snabbare än de företag som vänder dem ryggen. De svarande som var allra mest positiva jobbade ofta i små företag med hög tillväxt. Där är många redan vana att använda sociala medier.

Det finns en artikel om undersökningen som mer genomgående beskriver vad den visade och där en svensk expert intervjuats i ämnet.

Sociala medier tillsammans med fysisk annonsering

Reklam i sociala medier är också det ganska vanligt. Det kan handla om olika saker men oftast är det tävlingar eller liknande som anordnas och sprids via dessa kanaler. Det skapar ofta mycket publicitet och många tar del av och ser, i detta fall, tävlingen. För att göra aktiviteten i sociala medier mer populär krävs dock ofta hjälp av klassisk annonsering. Till exempel banderoller och skyltar som på Rollup-kungen.se. På dem kan det finnas länkar och information om vad som händer på nätet. Det drar ofta mer folk och sprider vetskapen om din aktivitet i de sociala kanalerna snabbare.