Home / Dags för ett nytt projekt?

 

Meningen med projekt är att ett specifikt mål skall uppnås eller en kampanj ska planeras och genomföras. Det unika med projekt är just det att de är unika och nyskapande, oftast är det något som man inte gjort tidigare och hoppas att utkomsten av projektet skall göra gott för företaget. Ofta är det interna projekt som sedan skall synas utåt när det är klart, det kan handla om nya system som skall införas eller personal som behöver motivering. Ett projekt kan också helt vara ett externt projekt, då tas oftast en projektledare fram som ska jobba med bland annat marknadsföringen eller att öka försäljningen, det man då behöver är:

  • För att ett projekt skall fungera så behöver man en plan, närmare bestämt en projektplan. I den ska alla frågor om projektet besvaras, som: varför, hur och när?
  • Bitarna i projektplanen faller även på plats under arbetets gång och då är det viktigt att man har ett program att jobba i. Projekt software gör det enkelt att få överblick på sitt projekt online, ingen nedladdning krävs och allt går att komma åt vart man än är.
  • Rollen som projektledare bör delas ut till den mest lämpade personen, därför kan det vara bra att ta till extern hjälp eller anställa nytt för just detta projekt. Finns det någon som kan rekommenderas så är det ännu bättre.