Home / Chefen kommunicerar slarvigt

 

Att ha ett bra språk när man kommunicerar med varandra är viktigt. Ännu viktigare är det om det gäller officiell kommunikation inom ett företag. Många av dagens chefer är dock slarviga när de kommunicerar med sina anställda.

När man ska kommunicera med kunder och varandra inom ett företag gäller det att ha ett bra språk och att ta mer hjälp än Google Translate när man pratar med personer som inte talar samma språk som en själv. Varför det här är så viktigt är bland annat för att skapa förtroende och för att minska risken för missförstånd som kan bli förödande. Men det är inte bara i kommunikationen på andra språk och till kunder som man måste tänka på hur man skriver och talar. Det gäller som sagt även inom ett företag när man pratar med varandra och ingen, oavsett position, är ett undantag från detta.

Stör sig på chefens kommunikation

I Svenska Dagbladet kan man läsa att många stör sig väldigt mycket på att deras chef har dåligt språk, stavar fel och är slarvig i kommunikationen. En undersökning visar att varannan arbetstagare stör sig på att chefen inte är ordentlig när han skriver till och pratar med sina anställda. Av de 1 000 anställda som frågades i undersökningen visade det sig att 51 procent av dem blev irriterade när deras chefer använde dåligt språk och felstavade ord i mejl och skriftlig information. Tio procent av de tillfrågade retade sig även på att cheferna skickar information som inte är jobbrelaterad och tre procent av dem tyckte att det var jobbigt att få smileys från chefen.

Sämre språkbruk4422553-poserar

Experter säger att man sett en stor förändring när det kommer till språkbruk på företag de senaste åren. Språkbruket har nämligen blivit väldigt mycket sämre hos chefer och företagsledare. Experterna tror att det kan vara så att ”sms-språket” slagit igenom även i den officiella kommunikationen.