Home / Central kommunikation med sina företagspartners

 

En företagare som försöker sälja något till någon kund vill av naturliga skäl ha betalt för att kunden använder det systemet som kunden blir en del av. För att göra denna process kort och inte allt för upprörande är det oerhört viktigt att man skriver bra avtal mellan sitt företag och motparten där det tydligt framgår vad som kunden ska ha och mot hur mycket pengar. Det är sedan upp till ens företag att fakturera till kunden som sedan måste betala för det han eller hon köpt för.

En räkning ska vanligen betalas inom trettio dagar, ibland snabbare och ibland får man längre tid på sig. Oavsett vilket kommer man behöva hålla lite koll på att kunden verkligen betalar sin faktura i tid, eftersom man annars måste skicka en påminnelse. Om man råkar få en påstridig kund som vägrar att betala finns det stora risker med att man måste driva ärendet vidare till en högre instans. Därför är det mer vanligt idag att företagare går med på att man säljer en faktura till ett annat bolag för att få ut pengarna på ett snabbare sätt.

Kommunicera bättre istället

Det finns enklare sätt att lösa en sådan här konflikt på. Förvisso kan man alltid sälja kundens faktura och på så sätt håva in pengarna på en gång, men en ytterligare konfliktlösning är dialog. Kan man inte komma överens bör man överväga att sälja fakturan direkt, men innan dess bör man försöka hålla en god dialog, eftersom ett samtal i normal samtalston kan leda till att man reder ut alla missförstånd och kommer överens om en betalningsplan.