Home / Bra redovisning och rätt kommunikation

 

Det är viktigt att sköta bokföring och redovisning på rätt sätt – men det är också viktigt att få sina medarbetare att trivas genom att ha ett starkt medarbetarfokus.  

 

Som chef på ett företag kan det vara bra att veta hur man redovisar på bästa sätt, genom till exempel https://www.modernekonomi.se/a.45/kontor/goteborg. Det är viktigt att bokföringen blir rätt och riktig, vad som mer är viktigt är att ha goda relationer till sina anställda.

 

Att som arbetsgivare kunna attrahera personal

 

Dagens och framtidens chefer måste vara skickliga på att skapa relationer och gmeneskap menar flera författare som är aktuella med böcker om just chefsskap. I en artikel i Svenska Dagbladet går det att läsa om hur det blir allt viktigare att kunna motivera sina medarbetare, särskilt omde tillhör generation Y som är födda efter 1983. Det är en generation som gärna tröttnar och drar vidare ganska fort, något som gör att även chefsrollen måste anpassas till de ökade kraven på flexibilitet, frihet och balans i vardagen.

En annan författare som intervjuas i samma artikel säger att vi måste komma bort från tänket som handlar om att ”behålla” personal, utan att man i stället ska tänka på det som att attrahera, utveckla och engagera sin personal. Detta genom medarbetarfokus och mycket positiv feedback från chefer – något som saknas på många arbetsplatser i dag.

 

I Dagens Nyheter går det att läsa om hur kroppsspråket är en social och kulturell förmåga som blir bättre ju äldre vi blir, ju mer medvetna vi blir om vårt eget beteende. Detta är extra viktigt att ha koll på som chef, eftersom armar i kors kan signalera avståndstagande, att hålla på med mobilen visar på hur ointresserad du är och när du har flackande blick så ger du ett stressat och förvirrat intryck – något som andra i din närhet givetvis känner av och agerar på. Läs mer om detta här.