Home / Boka teamutvecklingskurs för bättre kommunikation

 

Få saker är så viktiga för hälsosamma mänskliga relationer som bra kommunikation. Det gäller privat såväl som på jobbet och kan få alla typer av samarbeten att bära eller brista. De flesta är dock inte födda med perfekta kunskaper i ämnet utan istället är det viktigt att lära sig bli en god kommunikatör.

På ett företag måste kommunikationen flyta på smidigt på flera plan. Det ska vara mellan olika kollegor, mellan chefer och medarbetare samt med kunder eller potentiella klienter. En god kommunikatör kan röra sig på många olika plan och undvika vanliga missförstånd och misstag, och en teamutvecklande kurs från https://www.resultatbolaget.se/teamutveckling kan bli enormt värdefullt för företaget. Här får de anställda lära sig allt från mötesmetoder till konflikthantering och hur det ibland kan vara essentiellt att omvärdera sina sätt att bemöta andra på eller att tänka utanför boxen.

Smarta verktyg för ökat samarbete

Under en kurs eller en workshop om teamutvecklande får kollegor lära sig nyttiga och ofta annorlunda sätt att kommunicera på. Kommunikation handlar inte bara om vad en person säger utan också om hur. Saker som kroppsspråk, tonläge och ordval påverkar alla hur budskapet levereras och mottas och det kan räcka med en ohövlig gest för att en konflikt ska eskalera och påverka hela företaget. Genom att lära sig hur ett problem eller en arbetsuppgift kan framföras kan både ledare och anställda få ett bättre samarbete.

Öka engagemanget med en utomstående expert

Hur en anställds relation till sin chef eller projektledare är kan också utlösa hela kedjereaktioner på arbetsplatsen med positiva eller negativa konsekvenser för alla. I många fall orsakas stress på jobbet av att en anställd känner sig felbehandlad eller missgynnad men inte vågar framföra det till sin chef. Som ledare för all personal kan det också vara svårt för en chef att veta hur en konflikt löses på bästa sätt eller hur en dålig sammanhållning kan förbättras. Under en teamutvecklingskurs är det därför alltid optimalt att ta in utomstående experter som deltagarna har en helt neutral inställning till. Här finns ingen favoritism eller dolda avsikter utan istället bemöts alla på samma sätt.